تبلیغات
NILADIC
منوی اصلی
{*} تهیه کنندگان: محمدرضا بوذری و محمد جعفری‌پور

خوب احتمالا تا به حال فقط از pppoeconf برای ساختن اتصال اینترنت استفاده کرده‌اید و تا حدودی هم کار شما را راه انداخته اما در این‌جا قصد معرفی ابزاری را داریم که خیلی گسترده‌تر و پایدارتر از pppoeconf به نام RP-PPPoE خب حالا می‌رویم برای دانلود نصب و راه اندازی این ابزار.

دریافت RP-PPPoE

ابتدا از لینک زیر نسخه‌ی ۳.۱۰ این ابزار را دریافت نمایید.

rp-pppoe-3.10.tar.gz

کامپایل و نصب RP-PPPoE

پس از این‌که بسته‌ی مورد نظر دریافت شد یک خط فرمان گشوده و به مسیر فایل دریافتی بروید، در آن‌جا توسط دستور زیر فایل را از حالت فشرده خارج کنید.

tar -zxvf rp-pppoe-3.10.tar.gz

پس از پایان عملیات به دایرکتوری استخراج شده بروید.

cd rp-pppoe-3.10/

حق دسترسی خود را به کاربر ریشه تغییر دهید (توسط دستور sudo su). اکنون به شاخه‌ی src رفته و فرمان‌های زیر را اجرا کنید.

./configure
make
make install

حالا مراحل نصب به پایان رسید و شما با موفقیت این ابزار یعنی RP-PPPoE را نصب کردید.

تنظیم و اتصال به شبکه

برای اجرای RP-PPPoE دستور pppoe-setup را با اجازه‌ی کاربر ریشه اجراکنید.

sudo pppoe-setup

پس از وارد کردن خروجی شبیه زیر خواهد بود:

Welcome to the Roaring Penguin PPPoE client setup. First, I will run
some checks on your system to make sure the PPPoE client is installed
properly...
Looks good! Now, please enter some information:
USER NAME
>>> Enter your PPPoE user name (default USER@NAME):

در این‌جا باید نام‌کاربری اتصال خود را وارد نمایید، پس از ورود اطلاعات با زدن Enter تایید کنید تا به مرحله بعد برود.

INTERFACE
>>> Enter the Ethernet interface connected to the DSL modem
For Solaris, this is likely to be something like /dev/hme0.
For Linux, it will be ethn, where 'n' is a number.
(default eth0):

در این مرحله هم Interface مودم ای‌دی‌اس‌ال شما را می‌پرسد که معمولا همان eth0 می‌باشد که این مرحله را می‌توان همانطور با زدن Enter تایید و به مرحله بعد رفت.

Do you want the link to come up on demand, or stay up continuously?
If you want it to come up on demand, enter the idle time in seconds
after which the link should be dropped. If you want the link to
stay up permanently, enter 'no' (two letters, lower-case.)
NOTE: Demand-activated links do not interact well with dynamic IP
addresses. You may have some problems with demand-activated links.
>>> Enter the demand value (default no):

این مرحله هم به همین ترتیب تایید و به مرحله بعد می‌رویم.

DNS
Please enter the IP address of your ISP's primary DNS server.
If your ISP claims that 'the server will provide DNS addresses',
enter 'server' (all lower-case) here.
If you just press enter, I will assume you know what you are
doing and not modify your DNS setup.
>>> Enter the DNS information here:

در اینجا با وارد کردن server مقدار DNS برای شما به‌صورت خودکار تنظیم شده و نیز می‌توانید یک DNS دستی وارد کنید تا در دفعات بعد نیاز نباشد که برای تغییر DNS اقدام نمایید.

PASSWORD
>>> Please enter your PPPoE password:
>>> Please re-enter your PPPoE password:

مرحله‌ی وارد کردن رمزعبور.

FIREWALLING
Please choose the firewall rules to use. Note that these rules are
very basic. You are strongly encouraged to use a more sophisticated
firewall setup; however, these will provide basic security. If you
are running any servers on your machine, you must choose 'NONE' and
set up firewalling yourself. Otherwise, the firewall rules will deny
access to all standard servers like Web, e-mail, ftp, etc. If you
are using SSH, the rules will block outgoing SSH connections which
allocate a privileged source port.
The firewall choices are:
0 - NONE: This script will not set any firewall rules. You are responsible
     for ensuring the security of your machine. You are STRONGLY
     recommended to use some kind of firewall rules.
1 - STANDALONE: Appropriate for a basic stand-alone web-surfing workstation
2 - MASQUERADE: Appropriate for a machine acting as an Internet gateway
        for a LAN
>>> Choose a type of firewall (0-2):

این مرحله‌هم که از اسمش مشخص هست برای انتخاب دیوار آتشین می‌باشد، که در این‌جا یک عدد ما بین ۰ و ۲ انتخاب نمایید.

** Summary of what you entered **
Ethernet Interface: eth0
User name:     USER@NAME
Activate-on-demand: No
DNS:        Do not adjust
Firewalling:    NONE
>>> Accept these settings and adjust configuration files (y/n)?

و نهایتا تایید نهایی و ساخت اتصال که با زدن "y" می‌توانید این کار را انجام دهید.

برای اتصال به شبکه‌ی جهانی نیز از دستور زیر استفاده نمایید با حق دسترسی کاربر ریشه:

sudo pppoe-start

یا

sudo pppoe-connect

برای گرفتن وضعیت اتصال هم دستور زیر را وارد می‌کنیم

sudo pppoe-status

در نهایت برای قطع ارتباط هم دستور زیر را وارد می‌کنیم

sudo pppoe-stop

Roaring Penguin PPPoE